Zgodność

Czy system FleetPulse jest zgodny z wymaganiami europejskich organów w zakresie kontroli pojazdów?
System FleetPulse został opracowany zgodnie z wytycznymi brytyjskiej Agencji Rejestracji Kierowców i Pojazdów (DVSA). Współpracujemy również z innymi europe...
wt, 9 Lip, 2019 o 1:54 PO POŁUDNIU
Jak bezpieczne są zapisane dane?
Bardzo bezpieczne. System FleetPulse opiera się na usługach Microsoft Azure, a zatem wszystkie dane przechowywane są w bazach danych Microsoft Azure SQL. Uż...
wt, 9 Lip, 2019 o 1:56 PO POŁUDNIU
W jaki sposób dane są przesyłane i przechowywane?
FleetPulse używa certyfikatów TLS-over-HTTPS i SSL do szyfrowania wszystkich kopii zapasowych danych oraz przesyłu danych pomiędzy interfejsami naszych klie...
wt, 9 Lip, 2019 o 1:58 PO POŁUDNIU
Jak długo przechowywane są zebrane dane?
Na chwilę obecną nie usuwamy danych żadnego klienta. Dane są usuwane z systemu wyłącznie w przypadku, gdy usunie je sam użytkownik. Przykładowo, menedżer fl...
wt, 9 Lip, 2019 o 2:27 PO POŁUDNIU
Kto, oprócz samego klienta, ma dostęp do danych zebranych przez aplikację?
Oprócz nas bardzo ograniczony dostęp do tych danych ma zewnętrzna agencja, z którą współpracujemy w celach związanych ze wsparciem technicznym oraz rozwojem...
wt, 9 Lip, 2019 o 2:29 PO POŁUDNIU