Oprócz nas bardzo ograniczony dostęp do tych danych ma zewnętrzna agencja, z którą współpracujemy w celach związanych ze wsparciem technicznym oraz rozwojem.