Na chwilę obecną nie usuwamy danych żadnego klienta. Dane są usuwane z systemu wyłącznie w przypadku, gdy usunie je sam użytkownik. Przykładowo, menedżer floty może usunąć dowolnego użytkownika z jego spółki i wówczas dane tego użytkownika zostaną zanonimizowane. Nasze kopie zapasowe danych są przechowywane przez 35 dni przed usunięciem.