Bardzo bezpieczne. System FleetPulse opiera się na usługach Microsoft Azure, a zatem wszystkie dane przechowywane są w bazach danych Microsoft Azure SQL. Używamy instancji Web Application Firewall (WAF) do zapewnienia wystarczającej pojemności serwera, aby poradzić sobie ze wszystkimi wymaganiami użytkownika. Nasza WAF posiada najnowsze reguły OWASP3.0 na potrzeby zapobiegania wszelkim atakom i zagrożeniom zewnętrznym dla naszej aplikacji.