FleetPulse została zaprojektowana specjalnie, aby dla umożliwienia informowania z wyprzedzeniem menadżerów o konieczności podejmowania działań serwisowych floty pojazdów. Odbywa się to na trzy sposoby:


Uproszczona obsługa

Nasze listy kontrolne działające na zasadzie przesuwania po ekranie w aplikacji FleetPulse upraszczają kiedyś bardzo wymagający dla kierowców, menedżerów floty, jak i dla kierowników serwisu proces kontroli. Dzięki idealnemu dopasowaniu do charakteru codziennych kontroli pojazdu przeprowadzanych przez kierowców aplikacja FleetPulse umożliwia im wykrywanie usterek, dodawanie do nich komentarzy i zdjęć oraz monitorowanie nierozwiązanych problemów bez ponownego wprowadzania danych usterki. Wszystkie informacje są udostępniane menedżerom floty w czasie rzeczywistym. Dzięki temu dokumentowanie i obsługiwanie usterek w Twojej flocie staje się szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.


Niższe koszty utrzymania

Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym pozwala na przeglądanie statusu każdego pojazdu i szybką identyfikację problemów nierozwiązanych i powtarzających się. Znaczy to, że możesz zaplanować serwis i wizytę w warsztacie, zanim niewielkie problemy staną się poważnymi problemami, a przez to obniżyć koszty naprawy.


Wydłużony czas pracy na drodze

Dzięki dokładniejszej i szybszej informacji o stanie pojazdu będziesz w stanie zaplanować czynności serwisu odpowiednio do swojego rozkładu. Z kolei mając na głowie mniej dużych problemów i niespodziewanych awarii, będziesz w stanie utrzymywać w ruchu więcej pojazdów przez dłuższy czas. A dzięki temu będziesz dotrzymywać zadeklarowanych klientom terminów.