Tak, FleetPulse zapisuje wszystkie dane z list kontrolnych wypełnionych przez Twoich kierowców/mechaników, włącznie ze wszystkimi zgłoszonymi usterkami. Możesz je potem pobrać ze scentralizowanej strony internetowej i zapisać we własnych danych, znacznie sobie ułatwiając kontrole.

Pliki są do pobrania w formatach .pdf lub .csv i zawierają następujące informacje:

  • Wypełnione listy kontrolne z datą i godziną wypełnienia
  • Usterki ze wszelkimi uwagami i zdjęciami
  • Data i godzina zgłoszenia usterki
  • Imię kierowcy lub mechanika
  • Data i godzina oznaczenia usterki jako naprawionej
  • Imię menedżera floty lub kierownika serwisu