Aby używać TPMS, musisz skonfigurować konto FleetPulse (patrz wyżej). Potem wykonaj następujące kroki:

  1. Zakup odpowiednią do liczby pojazdów Twojej floty liczbę czujników i czytników.
  2. Po ich otrzymaniu po prostu zamocuj czujnik na każdej oponie (szczegóły tutaj).
  3. Otwórz aplikację FleetPulse, podłącz czytnik do swojego telefonu i przejdź do rozdziału TPMS w aplikacji.
  4. Wybierz konfigurację właściwego pojazdu i/lub przyczepy i kliknij na każdą oponę, aby ją skonfigurować. Ustaw idealne ciśnienie dla opony oraz zakres odchyłek, których przekroczenie spowoduje wysłanie powiadomienia. Pozostanie jedynie powtórzyć te czynności dla każdego pojazdu.

To wszystko. Od tego momentu, gdy kierowcy będą wykonywać obchód pojazdu, aplikacja będzie bezprzewodowo odbierała odczyty ciśnienia w oponach i powiadamiała ich, jeśli ciśnienia znajdzie się poza optymalnym zakresem.